Laddar Event

Hur tar vi hand om läs-, skriv- och räknesvårigheter?

På frukostseminariet kommer vi att få besök av Helene Kindstedt,rådgivare och kanslichef på Dyslexiförbundet.

13% av den vuxna befolkningen i Sverige har stora svårigheter att läsa enligt en undersökning som heter PIAAC. 11% av eleverna i årskurs nio får inte godkänt betyg i matematik visar statistik från Skolverket.

Svårigheter att läsa, skriva och räkna kan bero på brister i utbildningen eller för lite träning. Andra orsaker är nedsatta kognitiva funktioner eller problem med att koncentrera sig. I en del fall beror svårigheterna på dyslexi eller dyskalkyli.

Dyslexiförbundet är en intresseorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för personer med dyslexi och andra läs-, skriv- och räknesvårigheter. De erbjuder bland annat rådgivning, utbildning, information och påverkansarbete. Helene Kindstedt är rådgivare och kanslichef och har en lång erfarenhet av att ge stöd och råd till personer med dyslexi och deras anhöriga. Hon kommer att berätta om Dyslexiförbundets verksamhet, vision och utmaningar, samt hur vi som rotaryklubb kan bidra till deras arbete.

Detta är en unik chans att få lyssna till en kunnig och engagerad föreläsare och lära sig mer om ett viktigt samhällsproblem. Jag hoppas att ni alla vill komma och ta del av detta tillfälle.

Som vanligt så träffas vi strax före kl. 08:00 vid Fryshuset’s entre. Frukost finns på plats.

Till toppen