Bostadsrätter

Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen är en ideell förening för alla bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. Idag är 61 av stadsdelens 66 brf:er medlemmar i föreningen. Sjöstadsföreningen arbetar aktivt med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor. Som medlem får man stöd, erfarenhetsutbyten och tillgång till förmånliga avtal. Läs mer >>

HSEF

Hammarby Sjöstads ekonomiska förening (HSEF) grundades 2002 av bostadsbolagen och byggbolagen som byggde Hammarby Sjöstad.

Idag har man en mängd fördelaktiga ramavtal som medlemmarna kan använda för att sänka sina kostnader. Läs mer >>