HSEF, Hammarby Sjöstad ekonomiska förening, har en mängd fördelaktiga ramavtal som medlemmarna kan använda för att sänka sina kostnader. Man håller även informationsmöten som rör bostadsrättsföreningars tekniska förvaltning.

Under hösten kommer HSEF hålla möten om ”Resultat av nya elupphandlingen”, ”Nytt ramavtal solceller” samt ”Renovering/ uppgradering hissar”.
På mötena kommer även informeras om befintliga ramavtal.

Kontakta HSEF om ni har önskemål om ytterligare informationsmöten.