I Hammarby Sjöstad finns det en mycket viktig aktör som ganska få känner till – Hammarby Sjöstad ekonomisk förening som förkortas HSEF. 

I den sjöstad som då var mycket av en byggarbetsplats grundades föreningen 2002 av bostadsbolagen som satsade på den nya stadsdelen, byggbolag som grävde grunder och murade fasade för allmännyttan,  d.v.s. Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. 

Det första stora projektet var att se till så att det byggdes ett gemensamt bredbandsnät för hela stadsdelen baserat på fiber. Utbyggnaden av fibernäten var väldigt begränsad utanför tullarna i början på 2000-talet. 

– Idag är nog Hammarby Sjöstad den mest utbyggda stadsdelen i världen med minst två olika fiberanslutningar till alla fastigheter, säger ordförande Behzad Farmand, och idag har HSEF:s kärnverksamhet utökats med att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom tecknande av ramavtal med leverantörer av tjänster som medlemmarna efterfrågar.

HSEF arbetar främst med ramavtal för att sänka medlemmarnas kostnader på drift, underhåll och administration, och det är medlemmarna som bestämmer vilka avtal som ska tas fram. HSEF fått lång erfarenhet av att jämföra producenter och offerter och är experter på att ta fram de bästa avtalen. 

Se ramavtalen här